VW 412 Club Holland

De VW 412 Club Holland is een club van rond de 70 liefhebbers van de Volkswagen 411 en 412 (de “Type 4”). Samen hebben deze leden ongeveer 90, al dan niet rijdende Volkswagens van het Type 4 in bezit.

Het hoofddoel van de club is het zolang mogelijk op de weg houden van de Types 4. Daarnaast zijn het vooral de gezellige bijeenkomsten die de boventoon voeren.