Vrienden van de Estafette

17 juli 1992 is de gedenkwaardige dag waarop de vereniging ‘Vrienden van de Estafette’ daadwerkelijk werd opgericht.

Een onderdelen- evenementen- en redactiecommissie zagen al spoedig het levenslicht. Het sein stond op groen.

‘Let them roll!’… Oftewel ruim baan voor de Estafette; door een gezamenlijke inspanning van de leden, zoals uitwisselen van kennis en het verzamelen van materialen en onderdelen.
Onvoorwaardelijke ingrediënten voor de overlevingskansen van de Estafette.
Maar ook de saamhorigheid wordt gevoed en wel door de organisatie van tenminste één verenigingsweekend per jaar en door de uitgave van ‘De Estafette Loper’; een periodiek dat 4 keer per jaar op de mat ploft…