Taunus M Club Nederland

Het bijeenbrengen van geintresseerden in Ford (Taunus) M automobielen en in andere Ford producten welke zijn toegelaten, het bevorderen van onderling contact, overleg en kennisoverdracht ten aanzien van de bouw en het herstel van de tot de vereniging toegelaten automobielen. Dit kan op clubdagen, door activiteiten en via het TMCN Magazine tot uiting worden gebracht.