Stichting HY Team Holland

Stichting HY Team Holland:

heeft als doel het bevorderen van de instandhouding van automobielen van het merk Citroën, type H.

Het HY Team probeert dit doel te bereiken door:

1. Het bevorderen van onderlinge contacten tussen eigenaars van het bovenvermelde type auto.
2. Het bevorderen van mogelijkheden ten aanzien van verkrijgbaarheid van onderdelen.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.