Renault Saviem site

De Renault Saviem site, de bedoeling is met deze site zoveel mogelijk Renault Saviem’s SG* en TP’s te traceren, bij elkaar te brengen en te laten zien. De meeste van deze auto’s zijn inmiddels omgebouwd tot kampeer auto.
Inmiddels zijn er belangstellenden uit vele landen waaronder Belgie, Frankrijk, Zwitserland, Italie en Tjechie die deze site gevonden hebben.