Opel GT Club Nederland

Al meer dan dertig jaar verenigt de Opel GT Club Nederland bezitters en liefhebbers van de Opel GT en GT/J.
De basis voor de Opel GT Club Nederland werd gelegd in 1977 door onze erevoorzitter Dhr. Dieter Glasz, die na een oproep in diverse autobladen een groep van vijftien mensen om zich heen verzamelde. Op 23 april 1977 vond de oprichtingsvergadering plaats. In de eerste 2 jaren van haar bestaan schoot het ledental omhoog van 15 naar 140. Dit kwam voornamelijk door zeer actieve en inventieve wervingsmethoden. In de daaropvolgende jaren heeft zich deze groei doorgezet tot de huidige 450 leden. Ook de import van GT’s uit Amerika heeft zeker bijgedragen aan de interesse in de Opel GT en haar club.