Morris Register Nederland

In de vijftiger jaren verdwijnt langzamerhand het vertrouwde vooroorlogse autootje uit het straatbeeld. Aanleiding om een club op te richten met als doel dat beeld van toen te behouden en –indien mogelijk- terug te laten keren. Dat begint in Engeland met de aanvankelijke oprichting van de Morris-Eight Tourer Club, waar al gauw eigenaren van andere typen zich ook bij gingen aansluiten. Zo ontstond het Morris Register Nederland.

In 1978 blijken er in Nederland ca. 15 leden actief te zijn bij het Engelse Morris Register en zij besluiten een eigen Nederlandse club op te richten met dezelfde doelstellingen als de “moederclub”. De banden met Engeland worden nog steeds vorm gegeven doordat driekwart van de Nederlandse Morrisrijders lid is van beide clubs.