Fiat Club Nederland

De Fiat Club Nederland telt enkele honderden leden en mag nog steeds nieuwe leden verwelkomen. De FCN is een levendige vereniging zonder winstoogmerk en wordt gedragen door vrijwilligers. Het doel is onze, veelal klassieke, Fiat’s te behouden en te gebruiken tijdens de recreatieve tochten die we veelal zelf organiseren. We hebben een clubblad met magazine-allure wat 4 keer per jaar verschijnt genaamd “Bella Macchina”. Verder is er veel technische kennis over klasssieke Fiat’s binnen de club aanwezig en er worden regelmatig (schaarse) onderdelen verhandeld.

Iedere Fiat oud of nieuw, gemaakt door Fiat of in licentie is van harte welkom bij onze club.