De Mascotte

De vereniging “De Mascotte” is de enige zelfstandige vereniging van Rolls-Royce en Bentley eigenaren in Nederland en tevens de 3e in grootte in de wereld. Zij stelt zich ten doel om de belangen van haar leden te behartigen in vele verschijningsvormen. Op deze website kunt u zien op welke wijze “De Mascotte” daar invulling aan geeft.