DAF Oldtimer Truck Club

Teneinde een tehuis te bieden aan en groeiend aantal DAF-enthousiastelingen is op 26 mei 1993 de Stichting DAF Oldtimer Truck Club opgericht. Het doel van deze Club is het behoud en rijdend houden van de nu nog aanwezige DAF-bedrijfswagens van 20 jaar en ouder, het zogenaamd rijdend museum. Maar ook sympathisanten, die geen eigen bedrijfsvoertuig hebben, kunnen zich bij de Club aansluiten.


Wat bied de Club aan de leden ?

  • De Club geeft vier keer per jaar (Maart, Juni, September, December) een blad uit (de DAF Koppeling) met de nodige informatie, met o.a. de mogelijkheid tot her plaatsen van gratis advertenties van alles wat des DAF’s is.
  • Onderlinge kontakten tussen de leden zijn ondermeer van belang voor het verkrijgen van onderdelen teneinde de DAF-Bedrijfswagens op de weg te krijgen te houden.
  • U kunt ook bij het bestuur aankloppen, dat contakten heeft in binnen- en buiteland
  • Eenmaal per jaar wordt er een DAF-bedrijfswagen-reünie gehouden bij één van de DAF-dealers of op een andere locatie in Nederland. De dealers, die ons een warm hart toedragen, zijn mede een schakel in de organisatie van een grandioze bedrijfswagenshow van DAF Oldtimers.
  • Na afloop van de Reünie wordt een toertocht gehouden indien de mogelijkheden en/of omstandigheden het toe laten.
  • Door contakten met andere Oldtimer Clubs is er een mogelijkheid om met andere toertochten en truckshows mee te doen.
  • De originaliteit van een gerestaureerde DAF-bedrijfswagen staat hoog in het vaandel, maar voor alternatieven bestaat begrip.