Citroën GS/GSA Vereniging Nederland

De Citroën GS/GSA-vereniging Nederland is opgericht op 18 mei 1988 en heeft zich ten doel gesteld Citroëns van het type GS en GSA op de (Nederlandse) weg te houden. Op dit moment telt onze vereniging zo’n 200 leden en donateurs, verspreid over het hele land. De kans is groot dat er een medelid bij U in de buurt woont. Het bevorderen van onderlinge contacten tussen GS- en GSA-enthousiasten wordt daarvoor als een belangrijk hulpmiddel gezien.

Vier keer per jaar verschijnt ons verenigingsblad Gazette Spéciale. In dit blad treft u aan; allerlei wetenswaardigheden op GS- en GSA-gebied, verhalen en belevenissen van leden, behandeling van technische zaken en verder alle informatie die voor GS/GSA-liefhebbers van belang kan zijn. Voor leden bestaat bovendien de mogelijkheid een gratis advertentie te plaatsen in de rubrieken aangeboden en gevraagd van het verenigingsblad. Daarnaast verschijnt tussentijds het Gazette Supplement. In dit mededelingenblad wordt onder meer melding gemaakt van activiteiten die op korte termijn spelen, verder zijn de recentelijk binnengekomen advertenties er in opgenomen. Als onze doelstelling U aanspreekt, dan kunt U lid worden van onze vereniging. Voor de contributie hoeft U het niet te laten.