A-Ford Club Nederland

De A-Ford Club Nederland stelt zich ten doel om automobielen van eenzelfde type, namelijk Ford Model A gebouwd tussen oktober 1927 en maart 1932, in stand te houden, zulks in de ruimste zin des woords, met het oogmerk deze uit historisch en technisch belang te bewaren. De A-Ford Club Nederland is “official chapter” van de MAFCA, lid van de FEHAC en geassocieerd lid van de PAC.