2CVclub.nl

Oorsprong van de 2CVclub.nl

De 2CVclub.nl is opgericht op 5 september 1992 door een groep

jonge Utrechtenaren als sleutelclub onder de naam 2CV 4 & 6 club.

Clublidnummer 1, Gert Jan van Pelt, is nog steeds trots lid van de club.

In 2005 is de clubnaam gewijzigd omdat de club geen andere

CV types of 2CV gerelateerde auto’s wil uitsluiten. Het formele doel

van toen en nu is “het in stand houden” van de Citroën 2CV in de

meest algemene zin van het woord.”