Voertuigen van 50 jaar en ouder vrijgesteld van APK

Alle voertuigen van 50 jaar en ouder worden vrijgesteld van APK. Dat heeft minister Schultz van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) besloten. De minister neemt het door RDW gecoördineerde voorstel voor de implementatie EU APK-richtlijn (2014/45/EU) over. Hierbij hoort ook het FEHAC-voorstel voor de APK vrijstelling van voertuigen ouder dan 50 jaar.

APK-vrijstelling

In overleg met RDW heeft FEHAC voorgesteld om de APK-vrijstelling voor oldtimers niet meer te kopppelen aan een vaste datum van het bouwjaar, namelijk 1 januari 1960, maar om hier een glijdende schaal te hanteren van 50 jaar. Dat voorstel is nu overgenomen. Op aandringen van de FEHAC blijft het huidige 2-jaars regime voor voertuigen ouder dan 30 jaar in stand, dit voldoet in de praktijk prima.

Voor landbouwtrekkers zal in  de toekomst APK alleen gelden voor die trekkers met een constructiesnelheid van meer dan 40 km per uur.

Nieuwe APK-regels

Vanaf mei 2018 gaan de nieuwe APK-regels in. Voor benzineauto’s van 8 jaar en ouder vindt er een grote verandering plaats. Het keuringsregime voor benzineauto’s van 2005 en jonger was voorheen: eerste keuring na 4 jaar, daarna steeds elke twee jaar. Vanaf het achtste jaar moesten ze jaarlijks worden gekeurd.

Met name BOVAG heeft zich er hard voor gemaakt om de APK te intensiveren naarmate auto’s meer kilometers gelopen hebben. Volgens BOVAG neemt dan namelijk het aantal mankementen aan auto’s sterk toe. Voor het eerst speelt nu de kilometerstand een rol bij het APK-regime, benzineauto’s die de kilometerstand van 160.000 bereiken, moeten voortaan jaarlijks worden gekeurd.

Vervolg

In overleg met het Ministerie van I&M zal het vervolgtraject bepaald worden en worden de voorstellen uitgewerkt in wet- en regelgeving. De richtlijn moet per 20 mei 2017 geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving en uiterlijk 20 mei 2018 worden toegepast.

Bron: Fehac en Oldtimerblog

Related Posts