Hoe werkt de overgangsregeling 2014/2015?

Op maandag 1 december 2014 is de winterstop van start gegaan. Wat houdt de overgangsregeling 2014/2015 nou eigenlijk in?

Voertuigen met datum eerste toelating die meer dan 40 jaar geleden is én die niet bedrijfsmatig worden gebruikt vallen onder de oldtimervrijstelling. Deze voertuigen zijn vrijgesteld van MRB ongeacht de categorie of de gebruikte brandstof.

Om deel te nemen aan de overgangsregeling dient het voertuig te voldoen aan een aantal eisen:

  • het voertuig dient opgenomen te zijn in het Nederlandse kentekenregister;
  • het voertuig valt in de categorie personenauto, bestelauto, motor of kampeerauto;
  • datum eerste toelating van het voertuig ligt vóór 1 januari 1988 én is niet langer dan 40 jaar geleden;
  • het voertuig rijdt uitsluitend op benzine;

Alle andere categorieën dan de hierboven genoemde kunnen geen aanspraak maken op de overgangsregeling.

Deelname aan de overgangsregeling kan alleen op verzoek.

Alle voertuigen die deelnemen aan de overgangsregeling mogen vanaf 1 december 2014 tot en met 28 februari 2015 niet op de openbare weg rijden noch staan geparkeerd. Omdat de winterstop geen schorsing is, zijn de voertuigverplichtingen gewoon van kracht. Dit betekent dat voertuigen wel APK-gekeurd moeten zijn en verzekerd moeten zijn.

Tijdens de overgangsregeling kun je je voertuig wel schorsen maar krijg je de betaalde MRB niet terug. Tijdens de schorsingsperiode hoef je niet te voldoen aan de wettelijke APK en verzekeringseisen.

Overgangsregeling in 2015

Heb je een oldtimer die in 2014 meedoet aan de overgangsregeling? Dan krijg je, of heb je al, een brief gekregen van de Belastingdienst om ook in 2015 mee te doen aan de overgangsregeling.

Wil je weer gebruikmaken van de overgangsregeling dan moet je het verschuldigde bedrag vóór 1 januari 2015 voldoen. Dit is het kwarttarief met een maximum van 121 euro. Betaal je niet op tijd dan neem je geen deel aan de overgangsregeling. Je auto wordt dan in 2015 aangeslagen voor de volle MRB.

LET OP: de Belastingdienst heeft een fout gemaakt in de betalingsbevestiging. In de bevestiging over de overgangsregeling voor 2015 staat vermeld dat de betaling is gedaan voor 2014. Dit klopt niet. De Belastingdienst heeft de betaling verwerkt voor 2015.

Was jouw voertuig geen onderdeel van de overgangsregeling in 2014, dan heb je ook geen brief gekregen. Om wel mee te doen aan de regeling vraag je een formulier aan bij de Belastingdienst. Ook hierbij geldt weer dat het bedrag vóór 1 januari 2015 voldaan moet worden.

Evenementenregeling

Hoe zit het nu met deelnemen aan evenementen? Het is zeker mogelijk om gebruik te maken van de evenementenregeling voor evenementen die tijdens de winterstop plaatsvinden. Wel is het noodzaak om hiervoor het kenteken te schorsen. Schorsing van een kenteken van een voertuig dat deelneemt aan de overgangsregeling is mogelijk, maar er vindt geen verrekening van motorrijtuigenbelasting plaats.

Oldtimervrijstelling

Is de datum 1e toelating 40 jaar of langer geleden? Dan valt het voertuig onder de oldtimervrijstelling en betaalt u geen wegenbelasting.

Rijdt uw voertuig uitsluitend op benzine en is de eerste toelating tussen 40 jaar en

Related Posts